NEVHODNE.NAZORY.CZ

Názory, informace a články

Sekce: Sociální politika >> Zákon o pomoci v hmotné nouzi

  Dnes je: 27. 7. 2021 20:36 a svátek má: Věroslav       

carka
carkaÚvodní stránka Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o Pomoci v hmotné nouzi

Nebo-li 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi. Jednotlivé části budou rozebrány. Níže můžete spatřit seznam již popsaných paragrafů.

Popsané a vysvětlené jednotlivé části zákona:


§ 1, § 2 Předmět úpravy, Hmotná nouze
§ 3 Osoba, která není v hmotné nouzi
§ 4, § 5 Dávky, Okruh oprávněných osob
§ 6, § 7 Orgány pomoci v hmotné nouzi, Přenesené pole působnosti
DRUHÁ ČÁST ZÁKONA - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 8, § 9 Společně posuzované osoby, Příjem
§ 10, § 11 Rozhodné období, Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
§ 12, § 13 Zvýšení příjmu vlastní prací, Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek
§ 14, § 15, § 16 Zvýšení příjmu prodejem nebo jiné využití majetku, Celkové majetkové a sociální poměry, Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi
§ 17, § 18 Zdravotní stav, Veřejná služba
TŘETÍ ČÁST ZÁKONA - DÁVKY
§ 21, § 22, § 23 Podmínky nároku na příspěvek na živobytí, Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část, Výše příspěvku na živobytí
§ 24 Částka živobytí osoby
§ 25, § 26 Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací, Hodnocení možnosti využití majetku
§ 27, § 28, § 29, §30 Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek, Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí, Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování, Zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání
§ 32 Část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné
HLAVA III
§ 33 Podmínky nároku na doplatek na bydlení
§ 34 Odůvodněné náklady na bydlení
§ 35, § 36 Výše doplatku na bydlení, Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc
copyright 2009 acantophis Poslední aktualizace: 20/12/2010

 

reklamy

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!